Værstasjon Storberrevegen 17

 

Leser data, vent litt.

Vind:

Sise avlesning
Retning
10 min. gjennomsnitt
Beaufort skalaen

Barometer:

Siste avlesning
Trend I siste time

Temperatur:

Utetemp Utetemp
Trend siste time
Fuktighet
Innetemp

Regn:

Nedbør
Siste time
I Dag

Dagens:

Høyest temp
Lavest temp
Høyest vindkast
Høyest vind 10 min. avg.